65. benefice: Pěvecký sbor Dábrlíbap pro Alfa Human Service

2. listopadu 2016, 19:00 - 21:00

Pěvecký sbor Dábrlíbap zpívá ve prospěch organizace Alfa Human Service, která pomáhá rodinám s postiženými dětmi.

Dábrlíbap

Pěvecký sbor Dábrlíbap, čítající okolo dvaceti zpěváků, vznikl ze sboru Divertimento působící při Gymnáziu Botičská, které mezi lety 2011-2015 vedl sbormistr Tomáš Klima (zvaný též navždy meteomistr). Od podzimu 2015 vede sbor Filip Beneš (zvaný též navždy Filip) a sbor nyní nepřísluší pod žádnou instituci – funguje jen a pouze z nadšení zpěváků pro zpěv a toto nadšení se snaží zářit do všech stran.

Svým repertoárem se soustředí především na lidové skladby, na skladatele 20. století a na moderní populární hudbu. Ve své minulosti se zúčastnil mnoha festivalů zejména studentských sborů (Opava cantat, Gymnasia Cantat, ale i Jirkovský Písňovar, či Musica Angelica aj.). Na Festivalu sborového umění v Jihlavě získal Dábrlíbap v roce 2016 zlaté pásmo a speciální cenu poroty.

Alfa Human Service

alfa-human-service-logoAlfa Human Service (AHS) podporuje rodiče pečující o děti se zdravotním postižením a profesionály. Společným cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič či dospělý. Formou konzultací, terapeutického poradenství, koučinku, supervize, vzdělávání a ergoterapie posilují pracovníci AHS psychickou stabilitu rodičů, snaží se předcházet syndromu vyhoření, zefektivnit komunikaci s okolím a posílit výchovný přístup k dětem se ZP.