66. benefice: Nadžánrová kapela Flair pro nadaci ADRA

7. prosince 2016, 19:00 - 21:00

Nadžánrová kapela Ensemble FLAIR hraje ve prospěch mezinárodní humanitární organizace ADRA.

Ensemble FLAIR

FLAIR je nadžánrová kapela, která svým nástrojovým obsazením a přítomností sólové zpěvačky vychází z moravské lidové tradice: zde, na Moravě, se všichni členové FLAIRu narodili, zde žijí a zde naplňují svět hudbou a zpěvem. Tu a tam si však FLAIR “odskočí” pro textovou či melodickou inspiraci do sousedního Slezska, na Slovensko, ale i do Rumunska, Moldávie nebo prostě jinam…

Obsahem přináší FLAIR symbiózu hudby lidové a hudby vážné. Stálé obsazení muzikantů bez alternací spěje k sehranému a sezpívanému “FLAIRu”, který svým repertoárem vychází z Leoše Janáčka, Bély Bartóka, ale i z odkazu karpatských hudců, bukurešťských Romů a v neposlední řadě ze skladatelských kreací svého uměleckého vedoucího Jan Rokyty mladšího.

Organizace ADRA

adra-logoADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V České republice pracujeme od roku 1992.

ADRA pracuje s lidmi žijícími v chudobě a nouzi za účelem spravedlivé a pozitivní změny prostřednictvím posilujícího partnerství a zodpovědných kroků.

V Sýrii ADRA zajišťuje přístřeší pro vnitřně přesídlené osoby, které musely před válkou uprchnout ze svých domovů. V opuštěných budovách a školách opravených za pomocí jednoduchých stavebních úprav našlo v roce 2016 dočasný domov, soukromí, přístup k pitné vodě a základním hygienickým zařízením s pomocí českých dárců 145 rodin.