70. benefice: František blázen

5. dubna 2017, 19:00 - 21:00

Autorské představení Jana Horáka ve prospěch Azylového domu Gloria.

František blázen

One man show, step, body‐drum a vyprávění o životě a smrti sv. Františka z Assisi.
Příběh o svatém showmanovi. Chtěl být nejskromnější a nejnepatrnější – a šly za ním davy.
Autorský projekt František blázen je inspirovaný narativním divadlem Daria Fo.


„Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané. Byl to svým způsobem extremista; když plnil svoje poslání, tak nešetřil tělo, a tak se taky snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil. Vyprávění legend bylo u samého počátku evropského divadla, tak se inspiruji u jarmarečních vypravěčů a u začátků commedie dell arte a hledám vyjádření, které je zábavné pro dnešního diváka. Mám totiž pocit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a tak chci vyprávět.“

 — Jan Horák


 

MgA. Jan Horák (*1982)
Herec, absolvent DAMU, žák Jaroslavy Adamové, Věry Galatíkové a Ladislava Mrkvičky. 2007 – 2013 členem souboru Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Nyní na volné noze. Hraje na saxofon, klarinet, kytaru, učí se na akordeon. Příležitostně spolupracuje jako lektor herectví a jevištního pohybu (umělecká skupina OLDstars, DDM Praha 3 – Ulita apod.) Angažuje se v nezávislých projektech. Nyní žije v bývalém augustiniánském klášteře v Roudnici nad Labem, kde pracuje jako pastorační asistent.

Azylový dům Gloria

Charita - logoAzylový dům Gloria Arcidiecézní charity Praha pro ženy a matky s dětmi poskytuje přechodné ubytování ženám, matkám a jejich dětem, které nemají možnost jiného bydlení. Vytvořením bezpečného prostředí, sociálním poradenstvím a aktivizačními činnostmi pomáhá načerpat sílu a získat dovednosti pro jejich návrat do běžného života.