76. benefice: Když jsi v štěstí...

6. prosince 2017, 19:00 - 21:00

Pěvecký sbor Motýli Šumperk zpívá ve prospěch Salesiánské asociace Dona Bosca.

Motýli Šumperk, dětský pěvecký sbor

Motýli Šumperk byli založeni na podzim roku 1962 učitelem hudební školy v Šumperku Aloisem Motýlem. Nevelký začínající sbor si v krátké době našel své místo mezi významnými pěveckými tělesy své země a v průběhu více než padesáti let činnosti se rozvinul do podoby sborové školy s dvěma stovkami zpěváků. Přestože působí mimo velká kulturní centra, je již dlouho známým a vyhledávaným tělesem doma i v zahraničí a jeho historie obsahuje řadu pozoruhodných momentů.

V řadách sboru v průběhu let stanuly více než dva tisíce zpěváků, s nimiž procestoval většinu evropských zemí. Nechyběla spolupráce s rozhlasem i televizí, stejně jako vydávání zvukových nosičů. Pozvání ke společnému účinkování přijala plejáda významných osobností profesionální hudební scény. Těleso působí jako regionální metodické centrum a v rámci této činnosti každoročně pořádá festival Zlatá lyra věnovaný dětským pěveckým sborům Šumperka i jeho okolí. Koncertní sbor Motýli Šumperk je pak pravidelným úspěšným účastníkem významných domácích i zahraničních festivalů a soutěží (Praha, Bratislava, Celje, Halle, Neerpelt, Nantes, Montreux, Llangollen, Tolosa, Preveza, Barcelona, Malta). Spolupracuje s mnoha dětskými sbory, které s potěšením přijímá v Šumperku a navštěvuje v místech jejich působení. Sbor je součástí Střediska volného času Doris Šumperk.

Již více než padesát let je vedle zpívání rovnocenným způsobem kladen důraz na vlídné prostředí sboru a vztahy mezi dětmi i dospělými. Soudržnost, pevná přátelství i společný cíl sborových dětí se stále více projevují na způsobu jejich pěveckého projevu.
Do roku 2017 vedl sbor syn zakladatele Tomáš Motýl. V současnosti ve vedení sboru pokračuje Helena Stojaníková.

HELENA STOJANÍKOVÁ představuje již třetí generaci sbormistrů. V řadách sboru strávila dvanáct dětských let. Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Palackého se od roku 2005 podílí na vedení sboru, nejprve po boku Tomáše Motýla, od roku 2017 samostatně. Navazuje na vlastní sborové zkušenosti, a přejímá tak dlouholetou filozofii práce s dětmi, podle níž je dítě především tvůrčím partnerem.

Salesiani - logoSalesiánská asociace Dona Bosca, z. s., (SADBA) vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. V české provincii má SADBA na starosti misijní projekty, přípravu misijních dobrovolníků, šíření informací a získávání prostředků pro salesiánské misie.

Vyškolení dobrovolníci jsou vysíláni do zemí Afriky (Dem. rep. Kongo, JAR, Lesotho, Etiopie, Zambie, Svazijsko, Súdán, Zimbabwe), ale i do Evropy (Bulharsko, Anglie, Německo, Slovensko i Česká republika), Mexika či Indie. Působí v salesiánských střediscích či školách, kde se starají o děti a mládež, doučují je nebo učí.