79. benefice: Sláva Matky Boží ve světle kříže

7. března 2018, 19:00 - 21:00

Kněžská gregoriánská schola zpívá ve prospěch organizace Cesta 121.

KNĚŽSKÁ GREGORIÁNSKÁ SCHOLA

Začíná se formovat v arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci v letech 2006–2009. Prvotní iniciativa přichází prostřednictvím několika jednotlivců z řad bohoslovců (dnes již kněží) a souvisí s nácvikem chorálních zpěvů na latinské bohoslužby sloužené pravidelně každý týden v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje. Základním repertoárem tehdy byly jednoduché chorální zpěvy z Graduale simplex a latinské hymny. Postupně se stále častěji začíná objevovat také středověký latinský vícehlas.

Díky těmto nadšencům začíná mít gregoriánský chorál poněkud více prostoru také v seminární sborové praxi. V rámci pravidelného uspořádání koncertně-duchovního hudebního pásma v době adventní a postní byl ke klasické duchovní sborové tvorbě stále častěji zařazován gregoriánský chorál složitějšího charakteru.

První samostatné hudební pásmo gregoriánského chorálu a středověké polyfonie bylo provedeno seminárním sborem v době postní LP 2009. Takto se z kruhu bohoslovců a několika hostujících kněží formuje asi osmičlenná gregoriánská schola. S vědomím vysoké náročnosti gregoriánských zpěvů na pozornost posluchačů však zůstává v základním repertoáru také raný středověký vícehlas.

Od roku 2010 schola zpívá také mimo oficiální akce pořádané kněžským seminářem a jezdí několikrát ročně po farnostech napříč diecézemi celé Moravy (Olomouc, Kroměříž, Zlín, Valašské Klobouky, Kravaře, Ostrava, Hodonín, Opava, Frýdek-Místek, Třebíč aj.). Vznikají tak koncertní hudební pásma se snahou prohloubit povědomí veřejnosti o základech evropské hudební kultury, které tvoří gregoriánský chorál.

V následujících letech vznikají další tematická hudební pásma inspirující se liturgickým slavením tajemství života Ježíše Krista během církevního roku. Jeden z těchto tematických celků scholu inspiruje k nahrání prvního hudebního CD, jež nese název „Stella Matutina – Hvězda jitřní: S Matkou Boží liturgickým rokem“. Nahrávka vzniká v červnu 2016 v kostele sv. Václava v Ostravě ve spolupráci se společností Telepace s.r.o.

Členové scholy zůstávají výhradně z řad kněží (případně jáhnů a bohoslovců), jejichž cílem není do všech detailů propracovaná semiologická interpretace gregoriánského chorálu, ale spíše poukázat na jeho duchovní dimenzi skrytou v latinských textech, jež chorální melodie nese a dává v určitém smyslu i teologický výklad.

ČLENOVÉ SCHOLY:
P. Jiří Janalík – farní vikář v Brně (farnost při katedrále sv. Petra a Pavla)
P. Vojtěch Janšta – administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína
P. Pavel Marek – farní vikář v Ostravě-Porubě
P. Aleš Písařovic – um. vedoucí, farní vikář v Opavě (farnost Panny Marie)
P. Jaroslav Rašovský – farní vikář v Brně (farnost sv. Jakuba)
Ondřej Talaš – bohoslovec 5. ročníku
P. Jakub Vavrečka – farní vikář v Kopřivnici
P. Jan Zelenka – farní vikář v Kravařích

CESTA 121 - logoCesta 121 pomáhá, ve spolupráci s otci biskupy, stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi.

“Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.” Právě tato slova Žalmu 121 inspirovala zakladatele sdružení zařadit do svého názvu číslici 121. “Chceme být cestou, k níž budou moci kněží upínat svůj zrak v časech těžkých a složitých. Rádi bychom pro ně byli nadějí, že právě po této cestě jim přijde pomoc, která je z jejich soužení vysvobodí.”