80. benefice: Bach's family

2. května 2018, 19:00 - 21:00

 

Helena Střížková a Rudolf Měřinský hrají ve prospěch organizace Mezinárodní vězeňské společenství.

LUTARE

Lutare je výjimečné spojení dvou, na první pohled podobných, avšak velmi odlišných hudebních nástrojů.  Co tyto nástroje spojuje? Mají struny, na které se brnká, mají hmatník, na který se hmatá, mají velmi starý původ a patří do velké rodiny – mají své předky ve starověku, ve středověku, v renesanci i v baroku. Odlišné jsou svým tvarem, počtem strun, ale především technikou tvorby tónu.  Nástroje, které jsme spojili,  se vlastně nikdy nesetkaly. V době, kdy se jeden probouzí k životu, druhý pomalu usíná. Kytara (guitare) a loutna (lute). Jestliže k sobě historicky nepatří, proč je tedy spojovat?

         Odpověď je prostá: Proč ne! Prostě se nám chtělo.
                        Mimochodem, lutare znamená latinsky prostě…….

Helena Střížková (romantická a klasická kytara),  nar. 1981,  od roku 1996 studovala hru na kytaru na konzervatoři v Praze. V roce 2001 vyhrála interpretační kytarovou soutěž českých konzervatoří a byla finalistkou mezinárodní kytarové soutěže Anna- Amalia ve Výmaru. Pravidelně se účastnila mezinárodních kytarový kurzů. Od roku 2002 studovala na Akademii múzických Umění v Praze hru na kytaru u předního českého kytaristy a skladatele profesora Štěpána Raka, který ji nejen umožnil získat koncertní zkušenosti tím, že ji zval jako hosta svých koncertů, ale také ji dedikoval dvě své komorní skladby – Pavanu ve starém slohu pro kytaru a smyčcový kvartet a Emotional song (věnovaný Duu Conspiru) pro kytaru, flétnu a housle. Od roku 2010 vystupuje s flétnistkou Kristinou Martincovou v souboru Duo Conspiro (příčná flétna- klasická kytara). V souboru Lutare působí od roku 2014. V současné době také pedagogicky působí na Základní umělecké škole Klementa Slavického v Praze – Radotíně.

Rudolf Měřinský se loutně intenzivně věnuje již řadu let. Své znalosti získal především soukromým studiem u významných loutnistů, jako je kupř. Nigel North, Jacob Lindberg, Anthony Rooley, Michael Feelds, Hopkinson Smith a dal. V roce 2004 spolupracoval podporován švýcarským fondem PRO HELVETIA s Universitou Basel na zpracování loutnových rukopisů XVII. století. R.Měřinský se nevěnuje pouze hudbě. V letech 2002-2015 byl hostujícím členem činohry Národního divadla v Praze a kromě toho je i uznávaným odborníkem v oblasti čínských bojových umění a čínské medicíně. V roce 2009 reprezentoval Českou republiku v Hongkongu na mistrovství světa WU-SHU (čínská bojová umění), kde získal stříbrnou a bronzovou medaili.

PFI logoPrison Fellowship International (PFI) zřizuje po celém světě službu pro odsouzené, propuštěné, jejich rodiny, pro oběti zločinů. Také vězeňský personál a ostatní ve vězeňství angažované osoby jsou součástí této vize. Má poradní status při OSN a spolupracuje s řadou významných organizací, například s organizací ACPA.

Mezinárodní vězeňské společenství v České republice vzniklo v roce 2010 a je české společenství součástí PFI. Je to křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání a je registrováno jako zapsaný spolek. Zákonnou zodpovědnost za organizaci nese tříčlenná rada a všechnu práci provádí dobrovolníci, kteří jsou rozděleni do regionálních týmů, vedených vedoucími skupin. Zaměřuje se zejména na projekty spojené s výstupem osob z výkonu trestu odnětí svobody a jejich následné zařazení do společnosti.