81. benefice: Ježkovy VWoči aneb Trn z paty

6. června 2018, 19:00 - 21:00

Jan-Matěj Rak hraje a zpívá ve prospěch denního stacionáře Centrum Seňorina.

Jan-Matěj Rak

Kytarista a písničkář Jan-Matěj Rak se narodil ve Finsku v roce 1977. Na kytaru začal hrát v pěti letech, ale jeho cesta ke klasické kytaře nebyla přímá. Začínal jako písničkář, později byl členem kapel (Natalika, Chesed a další). V roce 2007 představil projekt Ježkovy VWoči s nímž vystupuje dodnes. Od roku 2006 učí Jan-Matěj Rak kytaru na Základní umělecké škole v Radotíně.

Centrum Seňorina

Centrum Senorina - logoCentrum Seňorina funguje jako středisko podpory  pro klienty s kognitivními poruchami mozku, pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence v raném stádiu nemoci.

Seňorina  podporuje také rodiny a přátele nemocných, kteří se rozhodli o svého blízkého pečovat doma. A to díky odlehčovací službě, ať už formou péče v domácnosti, nebo krátkodobého pobytu či návštěvou denního stacionáře.