85. benefice: Dejte rosu, nebesa

5. prosince 2018, 19:00 - 21:00

Vokální ensemble I Dilletanti zpívá ve prospěch Azylového domu Gloria.

I Dilettanti

Vokální ensemble I Dilettanti založil v roce 2015 Čeněk Svoboda s přáteli, se kterými se už dlouho věnuje interpretaci renesanční a barokní vokální hudby. Soubor vystupuje ve variabilním obsazení, od madrigalového kvintetu až po komorní sbor s doprovodem instrumentů. Členové souboru prošli či ještě procházejí sólovým pěveckým školením. Motivací pro působení v souboru jim je sdílená a prožívaná náklonnost ke staré hudbě.

Soubor I Dilettanti se specializuje na ucelené koncertní programy, dbá o poučenou interpretaci staré hudby a divákům nabízí nejen hudbu samotnou, ale i její historický a významový kontext. Ke spolupráci si zve přední instrumentalisty, kteří hrají na dobové nástroje nebo jejich kopie.

Repertoár souboru zahrnuje především díla vrcholných polyfoniků pozdní renesance (T. L. de Victoria, G. P. da Palestrina, R. Lassus), dále protestantskou hudbu raného německého baroka (H. Schuetz, J. H. Schein, A. Hammerschmidt), nechybí zde ani pozdně barokní moteta (J. S. Bach). Ústředním motivem naší spolupráce je interpretace madrigalů Claudia Monteverdiho. Nebrání se ovšem ani občasným výletům za hranice staré hudby (F. Mendelssohn, J. Rhainberger, F. Poulenc a další).

Azylový dům Gloria – Arcidiecézní charita Praha

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Gloria je poskytnutí přechodného ubytování ženám, matkám a jejich dětem, které nemají možnost jiného bydlení.

Vytvořením bezpečného prostředí, sociálním poradenstvím a aktivizačními činnostmi pomáháme načerpat sílu a získat dovednosti pro jejich návrat do běžného života.