88. benefice: Perly baroka

3. dubna 2019, 19:00 - 21:00

Ensemble 1631 hraje a zpívá ve prospěch organizace EDA.

Ensemble 1631 vystupuje v pražské Loretě v rámci projektu Nedělní duchovní hudba. Zaměřuje se na interpretaci figurální hudby, v poslední době na hudbu benediktina Valentina Rathgebera. Vystupuje jako velký vokálně-intrumentální ensemble, na Večerech u kapucínů se představí v komorní podobě.

Obsazení: Tereza Růžičková – soprán, Marcela Štědrová – alt, Lucie Vocelová – zobcová flétna, Alena Maršíková – varhany a průvodní slovo

Organizace EDA pomáhá rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením. Poskytují profesionální sociální službu rané péče, a to již od roku 1990. Působí ve 4 regionech České republiky a aktuálně pomáhají ve 260 rodinách. Jsou odborníky na péči o děti se zrakovými a kombinovanými vadami a rozvoj jejich dovedností.