89. benefice: Šalamounova přísloví

1. května 2019, 19:00 - 21:00

Trio Českého rozhlasu hraje ve prospěch organizace Popálky.

Trio Českého rozhlasu bylo založeno členy Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Pravidelně nahrává pro Český rozhlas, vystupuje na jeho veřejných akcích a koncertech. Podporuje zachování české kultury doma i ve světě, což je i posláním veřejnoprávní instituce.

V repertoáru tělesa jsou skladby od období baroka (Bach, Telemann) přes klasicismus (Mozart, Beethoven, Haydn, Kramář), až po hudbu 20. století (Martinů, Iša Krejčí, Schulhoff, Milhaud).

Obsazení:
Lukáš Pavlíček – hoboj,
Lukáš Dittrich – klarinet,
Libor Soukal – fagot,
Svatopluk Schuller j. h. – umělecký přednes

Popálky o.p.s. pomáhá popáleným lidem a jejich rodinám vrátit se zpět do běžného života. Realizuje i preventivní programy na snížení četnosti a závažnosti popáleninového úrazu.

Pro popálené děti a jejich rodiny pořádají víkendová setkání, letní tábory a dovolené, sebepoznávací pobyty pro mladé lidi ve věku 13-20 let, podílejí se na primárních preventivních programech. Vše řeší dobrovolníci z řad rodičů popálených dětí, pacientů a personálem Kliniky popálenin Fakultní nemocnice Brno-Bohunice.