90. benefice: Barokní kořeny

5. června 2019, 19:00 - 21:00

Veronika Vojířová & Jan Hajič a jejich hosté vystupují ve prospěch Nízkoprahového klubu Ymkárium.

Komorní soubor Camerata Brunensis založili v lednu 2019 sopranistka Veronika Vojířová a cembalista a varhaník Jan Hajič, a to během jejich studia Akademie staré hudby při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Soubor se zaměřuje především na barokní hudbu, od rané tvorby 17. století až po vrcholné baroko, a její historicky poučenou interpretaci; vystupoval např. v Brně a Jaroměřicích nad Rokytnou. Obsazení souboru se rozšiřuje a proměňuje podle potřeby: Camerata hrála například s Matyášem Berdychem (violon, barokní kontrabas), Michaelou Durajovou (flauto traverso), či Michalem Raitmajerem (historické violoncello).

Na Večerech u kapucínů vystoupí soubor v tomto obsazení:
Veronika Vojířová – soprán
Miroslav Kůzl – cink
Marek Columby – cink
Jakub Michl – viola da gamba
Jan Hajič – cembalo

Nízkoprahový klub Ymkárium poskytuje ambulatní i terénní formou služby dětem a mladým lidem na Praze 11.
Klub pomáhá zvládat zlepšování školního prospěchu, snaží se zamezovat rizikovému chování, usiluje o zvyšování soběstačnosti, podporuje zdravé a aktivní způsoby trávení volného času.