93. benefice: Ave

4. prosince 2019, 19:00 - 21:00

Smíšený pěvecký sbor Cum decore zpívá ve prospěch organizace Adra.

O sboru

Sbor Cum decore byl založen v roce 1991 při Gymnáziu F.X. Šaldy v Liberci. Jeho zakladatel Ludvík Lukuvka, jazzový klavírista a profesor dějepisu, češtiny a hudby, nadchl pro sborové zpívání skupinu kantorů společně s mnohými studenty. Touto symbiózou a srdečným muzicírováním sbor vynikal mezi podobně zaměřenými soubory. V roce 2001 převzal sbor Čeněk Svoboda a postupně z něj vybudoval respektované těleso, se kterým získal mnohá ocenění na českých i mezinárodních festivalech a také národní sbormistrovskou cenu. Od roku 2008 se Cum decore stalo institucí a rozdělilo se na stálý koncertní sbor, který netrpí gymnaziální fluktuací, a na jeho přípravné oddělení, později zvané Cum amore, které od roku 2009 vede Mgr. Zuzana Kubelková, absolventka oboru sbormistrovství na UJEP v Ústí nad Labem. Koncertní sbor dnes čítá kolem 25 zpěváků, účinkuje pravidelně v Liberci, Zittau, na okolních festivalech a občas i v Praze. Mírně se specializuje na starou hudbu, v jeho repertoáru najdeme ale i romantismus, nebo skladby 20. století, nebojí se provozovat úpravy lidových písní či černošských spirituálů. Soustředí se na monotematické koncertní programy, pracuje víceméně projektově. V tomto roce se podílel na provedení čtyřicetihlasého moteta Thomase Tallise Spem in alium, zpíval také na velkolepých oslavách stoletého výročí GFXŠ.

O sbormistrovi

Čeněk Svoboda vystudoval obor sbormistrovství na PedF UK ve třídě Marka Valáška. Na fakultě dále aktivně působí a úspěšně zde dokončil doktorská studia. Jako sbormistr vedl v letech 2004–2016 ansámbl staré hudby Collegium 419, od roku 2018 vede v Praze soubor Madrigalion. V Liberci vedl v letech 2006–2013 smíšený pěvecký sbor Ještěd. Účastní se jako lektor sbormistrovských kurzů a zasedá v porotách národních sborových soutěží. Jako zpěvák se pohybuje na scéně poučené interpretace staré hudby. Od roku 2005 je kmenovým členem souboru Collegium 1704, kde dnes působí částečně i jako dramaturg. Spolupracuje také se soubory Musica Florea, Collegium Marianum, Dresdner Kammerchor, Gaechinger Cantorey Struttgart a dalšími. Spolupracuje s Českou Filharmonií na přípravě edukačních projektů, píše kritické recenze nahrávek, rozhovory a reportáže do časopisu Harmonie.

Organizace ADRA

adra-logoADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V České republice pracujeme od roku 1992.

ADRA pracuje s lidmi žijícími v chudobě a nouzi za účelem spravedlivé a pozitivní změny prostřednictvím posilujícího partnerství a zodpovědných kroků.