95. benefice: Mezi Vánocemi a Velikonocemi

4. března 2020, 19:00 - 21:00

Soubor staré hudby Alla breve hraje ve prospěch Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice.

Alla Breve

allabreve.cz

Alla Breve hraje historickou hudbu z období gotiky, renesance a baroka. V bohatém repertoáru souboru jsou české a evropské písně a skladby, které zaznívají v hudebním doprovodu zobcových fléten, houslí, violoncella a dalších nástrojů (loutna, lyra). Soubor s dlouhou historií často vystupuje na hradech a zámcích, při hradních slavnostech, jarmarcích, vernisážích a jiných kulturních akcí.

Alla Breve úzce spolupracuje se souborem historických tanců La Fiamma.

NZDM Klub Zvonice nabízí dětem a mládeži od 6 do 20 let prostor pro trávení volného času, podporu jejich aktivit a pomoc v obtížných životních situacích.