Benefice

Přehled benefičních koncertů v rámci Večerů u Kapucínů

65. benefice: Pěvecký sbor Dábrlíbap pro Alfa Human Service

Pěvecký sbor Dábrlíbap zpívá ve prospěch organizace Alfa Human Service, která pomáhá rodinám s postiženými dětmi. Dábrlíbap Pěvecký sbor Dábrlíbap, čítající okolo dvaceti zpěváků, vznikl ze sboru Divertimento působící při Gymnáziu Botičská, které mezi lety 2011-2015...

64. benefice: Bennewitzovo kvarteto pro Centrum Seňorina

Bennewitzovo kvarteto koncertuje ve prospěch denního stacionáře a odlehčovací služby Centrum Seňorina, které pomáhá klientům se sníženou soběstačností z důvodu kognitivních poruch, jako jsou Alzheimerova choroba a jiné typy demence. Bennewitzovo kvarteto Bennewitzovo...

63. benefice: ArpaDua pro Nedoklubko

Harfové duo Ivana Pokorná a Barbora Váchalová hraje ve prospěch organizace Nedoklubko, která podporuje předčasně narozené děti a jejich rodiny. ArpaDua Harfistky Ivana Pokorná a Barbora Váchalová studovaly na Konzervatoři v Praze v harfové třídě prof. Libuše...