Co jsou Večery u kapucínů?

Večery u kapucínů jsou cyklem benefičních akcí, které se konají vždy první středu v měsíci od 19 hodin (mimo letní prázdniny) v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech.

U zrodu benefičních koncertů v roce 2010 stála myšlenka návratu ke kapucínskému charismatu: žebrat pro druhé o to, co potřebují. Především pro ty, kdo se ocitli na okraji společnosti.

Bratři kapucíni od počátku žebrali o almužnu pro potřebné a dnes na tento počátek navazují tím, že nabízejí své prostory těm, kdo mohou potřebovat vaši pomoc.

Kdo pro vás benefice připravuje?

Kde se to odehrává?